Kaivosmittaajan työtehtävät ja toimintaympäristö

Kaivosmittaajan työtehtävät ja toimintaympäristö
Simula, Aapo
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia aloittelevan mittaajan perehdytysoppaana kaivosalan toimintaympäristöön ja yleisimpiin työtehtäviin. Opas suunnattiin henkilöille, jotka toimivat ensikertalaisina kaivosalan mittaustehtävissä. Lisäksi opinnäytetyötä voivat hyödyntää soveltuvin osin tunnelirakentamisessa työskentelyn aloittavat mittaajat. Työn tavoitteena oli laajentaa aloittelevan mittaajan kaivostoiminnan kokonaiskuvan hahmotusta sekä olosuhteiden ja niiden erityispiirteiden vaikutuksien ymmärrystä.

Opinnäytetyössä selostetaan nykyaikaisessa malmikaivoksessa toimivan mittaajan yleisimmät työtehtävät. Kaivosmittaajan työtehtävien lisäksi oppaassa käsitellään kaivostoimintaa yleisellä tasolla kaivostuotannon, suunnittelun, geologian ja kalliomekaniikan näkökulmista. Työn teoreettinen tietoperusta kerättiin maanmittaus-, kaivos- ja räjäytysalan kirjallisuudesta, tiedejulkaisuista, verkkolehdistä ja artikkeleista.

Työstä selvisi, että kaivosmittaajan työtehtävillä on keskeinen asema monien kaivoksilla toimivien ammattikuntien työtehtävien suorituksessa. Mittaajan suorittamat merkintä- ja kartoitusmittaukset, tilavuuksien määritykset, kaivoskarttojen päivittäminen ja ajantasaistaminen sekä mittaustietokantojen ylläpito vaikuttavat kaivoksen toimintaan usealla tasolla. Kaivosmittauksella on tärkeä rooli osana kaivostuotantoa, ja suunnittelutyön eri osa-alueiden perustana käytetään mittaajan tuottamaa informaatiota.; The purpose of this thesis was to produce an orientation guide for a novice mine surveyor about the mining environment and the surveying tasks. The guide was designated for unexperienced persons working in the mine surveying profession. Additionally, the thesis can be utilized, where applicable by people working at tunnel construction sites. The objective of this thesis was to broaden the novice surveyor’s perspective on the overall outlook of the mining operations, its environment and its idiosyncratic characteristics.

In this thesis, the most common tasks of a mine surveyor at a modern Nordic underground and open pit mine site were discussed. Additionally, the work explored mining operations via perspectives of mining production, engineering, geology and rock mechanics. The premises for a selecting aforementioned themes were established by the author´s involvement in the mining industry. The study was conducted by acquiring information from literature on land surveying, mining and explosive industries, scientific publications and online articles.

To summarize, it can be said that a mine surveyor has an integral role in several facets of mining operations. Advances in technology and in mining industry’s strife for increased automation of operations have evolved the methods that a mine surveyor uses in his line of work. However, the principal necessity for geographic information at mine sites will remain unaltered.

Suosituimmat

Varastettu Pinkki Jopo Runkonumero FA1138