Kaukolämpötyömaan vaiheet ja tarkemittaus

Kaukolämpötyömaan vaiheet ja tarkemittaus
Penttinen, Antti
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käydä läpi kaukolämpötyömaan vaiheet ja mahdolliset ongelmatilanteet urakoitsijan näkökulmasta sekä antaa kokonaiskuva kaukolämpötyömaan erinäisistä mittauksista ja siitä, miten ne tulee suorittaa. Työssä käsiteltiin kirjallisuuden avulla lyhyesti kaukolämpörakentamisen historiaa ja yleisimmät kaukolämmityksen tuotantomenetelmät. Tämän lisäksi työssä käsitellään omaan kokemukseen nojautuen ja osaksi kirjallisuutta apuna käyttäen kaukolämpörakentamisen työvaiheita ja tarkemittausta.

Työssä käsitellään nimenomaan Napapiirin Energian ja Veden alueella tapahtuvaa kaukolämpörakentamista. Vuonna 2016 Rovaniemellä rakennettiin yhteensä noin 6000 metriä valmista runkolinjaa sekä taloliittymiä. Kaukolämpötyömaalla on otettava huomioon monia asioita, kuten maanalaiset johdot ja rakenteet, mahdollinen maaperän kallioisuus ja liikenne. Tämä opinnäytetyö käsittelee mahdollisia kaukolämpötyömaalla ilmeneviä ongelmakohtia ja niiden ratkaisua.

Kaukolämmitys on Suomessa taajama-alueilla yleisin ja energiatehokkain rakennusten ja käyttöveden lämmitysmuoto. Kaukolämpölinjat rakennetaan Suomen kaukolämpöyhdistyksen määräysten ja paikallisen energiayhtiön rakennusmääräysten mukaan.; The purpose of this thesis was to act as a guide for new employees working for the contactor. The work describes different operations in the district heating network construction, and focuses more on the surveying process. The work also offers some answers to different kind of problems that might appear during the construction.

This thesis handles the district heating network construction in Rovaniemi area where Napapiirin Energia ja Vesi is responsible for it, and it can’t be used as a common guide for all district heating network constructions in Finland since the working methods might differ.

In Rovaniemi during summertime 2016, a new trunk line and the house connections were built a total of 6000 meters. The construction of these line includes different stages of constructions, that were explained in this thesis.

In urban built areas, district heating is the most commonly used form of heating and more new lines are built every year. District heating lines are built under the regulations of the Finnish District Heating Association and according the local energy supplier’s building regulations

Suosituimmat

Varastettu Pinkki Jopo Runkonumero FA1138