Laserskannerin ja takymetriskannerin mittaustekniset soveltuvuudet

Laserskannerin ja takymetriskannerin mittaustekniset soveltuvuudet
Ylipaavalniemi, Hannu; Kuusela, Janne
Tämä työ on tehty Lapin ammattikorkeakoulussa keväällä 2017. Tässä työssä käsitellään laserskannereiden ja takymetriskannereiden mittausteknisiä soveltuvuuksia. Työn tarkoituksena on auttaa laserskannaukseen tutustumattomia maanmittausalan ammattilaisia hahmottamaan erilaisten laserskannereiden soveltuvuusalueet ja ottamaan laitteille tyypilliset heikkoudet ja vahvuudet paremmin huomioon.

Työssä käsitellään pistepilvien virheitä ja jälkikäsittelyä, eri etäisyydenmittausmenetelmiä ja erilaisten skannereiden soveltuvuuksia. Lisäksi aihealuetta lähestytään kyselyn ja käytännönkokeen avulla.

Takymetriskannereiden ja laserskannereiden välinen soveltuvuusraja ei ole täysin yksiselitteinen asia, koska pistepilven käyttötarkoitus ja suorittavien töiden kilpailulliset asetelmat vaikuttavat käytettävän laitteiston minimivaatimuksiin. Takymetriskannereiden suurin puute laserskannereihin verrattuna on hidas mittausnopeus, joka on rajoite tiheitä ja suuria pistepilviä mitattaessa. Opinnäytetyössä on arvioitu tarkemmin niitä seikkoja, jotka vaikuttavat kulloinkin käytettävän laitteiston valintaan.; This thesis was done in the Lapland University of Applied Sciences in the spring of 2017. The purpose of this thesis was to find out the applicational possibilities of different laser scanners. The thesis aimed at helping land surveying professionals who are not familiar with laser scanning technology to better understand the abilities of different laser scanning instruments.

The thesis studied the sources of errors in point clouds, point cloud processing and applicational possibilities of different laser scanners. Laser scanning was also studied with an inquiry and a practical experiment.

The applicational differences between the total station laser scanners and the terrestrial laser scanners are not clear, because the planned usage of the point cloud and the circumstances in the bidding competitions vary. This thesis studied the facts which influence the choice of the suitable equipment. The slower measuring speed is the biggest downside of the total station laser scanners when comparing them to the terrestrial laser scanners. The slower measuring speed obstructs scanning vast areas with dense point spacing.

Suosituimmat

Varastettu Pinkki Jopo Runkonumero FA1138