Tuusulan kunnan maapoliittisen ohjelman kehitys, sopimusmenettelyn havainnollistaminen ja toimivuustarkastelu

Tuusulan kunnan maapoliittisen ohjelman kehitys, sopimusmenettelyn havainnollistaminen ja toimivuustarkastelu
Hämäläinen, Päivi
Tässä lopputyössä tutkittiin, miten Tuusulan maapoliittinen ohjelma 2020 on syntynyt ja miten sitä kunnassa tulkitaan. Työn aihe syntyi kiinnostuksesta siihen, miten on Tuusulan nykymuotoiseen maapoliittiseen ohjelmaan päädytty ja mitkä seikat sen syntymiseen ovat voineet vaikuttaa. Maapoliittisen ohjelman tulkinta on hankalaa varsinkin maallikoille ja usein jopa asiantuntijoille. Tuusulan maapoliittinen ohjelma antaa mahdollisuuden sen moninaiseen tulkintaan, ja on hyvä avata, mitä sen laatijat ovat tarkoittaneet. Parhaiten sen avaaminen tapahtuu havainnollistamalla esimerkkitapauksin sen tulkintaa ja pohtimalla, miten ohjelma toimii.

Pääsyn Tuusulan maapoliittisen ohjelman valmistelun alkulähteelle avasi Tuusulan kunnan päätösarkisto, jonne oli dokumentoitu historia ensimmäisestä maapoliittisesta periaateohjelmasta tämän päivän maapoliittiseen ohjelmaan. Maapolitiikan hoitamisesta kunnissa löytyy erilaisia esimerkkejä ja lähdekirjallisuutta siitä, miten maapolitiikkaa olisi hoidettava kunnan kannalta tehokkaasti. Tuusulan kunnan arkiston ja lähdekirjallisuuden lisäksi on jonkin verran haastateltu aikaisempien maapoliittisten ohjelmien valmistelijoita, joille kiitokset asiantuntevista kommenteista.

Tutkimus paljasti, että Tuusulan maapoliittinen ohjelma on sellaisenaan toimiva ja ajantasainen, ellei oteta huomioon pieniä muutostarpeita sen ulkoasuun ja luettavuuteen sekä pieniä tarkennuksia sen sanamuotoihin. Tutkimuksessa on Tuusulan maapoliittisen ohjelman logiikkaa avattu esimerkein, jotka auttavat sen ymmärtämisessä.

Työn myötä pystymme ymmärtämään maapoliittisen ohjelman kehittymisen sekä sen logiikan ja soveltamaan sitä esimerkkitapauksien avulla. Tutkimus paljastaa myös, että Tuusulan maapoliittinen ohjelma on ajantasainen ja vaikuttava dokumentti, joka hyvin mahdollistaa kaikkien lain salliman keinovalikoiman käytön. Vaikuttavuudeltaan vahvemmin maapolitiikan hoito Tuusulassa mahdollistuisi, jos olisi enemmän rohkeutta käyttää jo sovittuja keinoja sen tehostamiseksi.; This master’s thesis investigated how the land policy program 2020 of the municipality of Tuusula was born and how it had been interpreted by in the municipality, because the interpretation of the program was difficult, especially to lay people and often even for the experts. The land policy program was open for ambiguous interpretation and it was worth finding out what its creators had intended.

The history of the preparation of the land policy was studied in the archives of the municipality, where the documents of the principles of the policy were stored. In addition to the study of the archives of the municipality, other source literature was also examined. Furthermore, people involved in the preparation of the previous land use programs were interviewed.

The study revealed that the land policy program is actually functional and up to date. However, some small changes would be beneficial to improve the legibility and to refine some wordings. The study clarified the land policy program with examples that help to understand the logic of the policy. The principles in the policy would allow a stronger municipal guidance if there was the courage to use all measures of the legislation and the principles accepted earlier.

Suosituimmat

Varastettu Pinkki Jopo Runkonumero FA1138