Paikkatietoharjoittelija

Air Navigation Services Finland Oy tuottaa Suomen lentoreittipalvelun sekä lähi‐ ja lähestymislennonjohtopalvelut 22 lentoasemalle Suomessa. Lentoreittipalvelut sisältävät Suomen aluelennonjohdon, ilmatilan hallinnan, lentopelastuksen sekä lentoliikennevirtojen säätelyn.

ANS Finland vastaa myös lennonvarmistuksen tarvitseman infrastruktuurin suunnittelusta ja ylläpidosta kansainväliset vaatimukset täyttäen ja omaa toimintaansa kehittäen. Lentoestetiedot ovat olennainen osa lentoturvallisuuden takaamista.

Haemme nyt projektiluontoiseen tehtävään paikkatietoharjoittelijaa 3 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan.

Tehtävä sisältää ANS Finlandin lentoesteisiin liittyvien paikkatietoaineistojen analysointia ja käsittelyä. Työn tavoitteena on yhdistää ANS Finlandin tiedossa olevat lentoestekohteet vastaaviin Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan kohteisiin. Työssä käytettävä ohjelmisto on ArcGIS sekä sen päälle toteutetut lisätoiminnallisuudet. Työssä hyödynnetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaa ja muita avoimia aineistoja. Tehtävässä menestyminen edellyttää huolellista ja tarkkaa työskentelytapaa.

Tehtävässä vaadittava osaaminen:
-Geoinformatiikka-alan peruskoulutus, tehtävä sopii opiskelijalle toisesta vuosikurssista alkaen
-ArcGIS-desktop osaaminen

Eduksi katsotaan
-SQL- ja tietokantaosaaminen
-Python osaaminen
-M-files osaaminen


 


Lue kokonaan: rekry.finavia.fi

Suosituimmat

Varastettu Pinkki Jopo Runkonumero FA1138